ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΑΕΙ