ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η είσοδος για το κοινό και τους φοιτητές στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ πραγματοποιείται μόνο κατόπιν προγραμματισμένου τηλεφωνικού ραντεβού με βάση τη νέα ΚΥΑ Δ1Α/Γ.Π.ΟΙΚ. 69863 με θέμα «ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» (ΦΕΚ Β΄ 4829, 2-11-2020). Οποιαδήποτε αίτηση προς τη Γραμματεία καθώς και παραλαβή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση secr@music.uoa.gr