ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Παρακαλούμε δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Διευκρινίσεις

ΦΕΚ Β΄ 1935

ΦΕΚ Β΄ 1971

Απόφαση Συγκλήτου