ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ WAAE ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ανοιχτή επιστολή του διεθνούς οργανισμού WAAE προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την κατάργηση των μαθημάτων των τεχνών από το Λύκειο.

Επιστολή