Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Εγκαταστάσεις και Πρόσβαση » Πρόσβαση για ΑΜΕΑ

Πρόσβαση Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες

Η Φιλοσοφική σχολή παρέχει πρόσβαση για ΑΜΕΑ με ειδικό σύστημα ανάβασης από την είσοδο 4 που βρίσκεται δίπλα στο μουσείο (5ος όροφος).