Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Βιβλιοθήκη » Κανονισμός βιβλιοθήκης

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΧΡΗΣΗ

Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει γύρω στα 11.500 τεκμήρια μέχρι σήμερα και καλύπτει  μουσικά και μουσικολογικά θέματα, «αγγίζοντας» και κάποιες άλλες γνωστικές περιοχές.

Περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες υλικού:

α) Έντυπο: μονογραφίες, σειρές και πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, οδηγοί,       ευρετήρια, κατάλογοι κτλ.), ανάτυπα, περιοδικά, παρτιτούρες.

β)   Οπτικoακουστικό:  δίσκοι βινυλίου, κασέτες ήχου, compact discs, dvd και κασέτες video.

Το μεγαλύτερο μέρος του έντυπου υλικού της βιβλιοθήκης μας (βιβλία, ανάτυπα και πληροφοριακό υλικό) είναι αναζητήσιμο μέσω του OPAC (Ανοιχτός Δημόσιος Συλλογικός Κατάλογος όλων των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ) από την ηλεκτρονική διεύθυνση hippo.lib.uoa.gr Για τις υπόλοιπες κατηγορίες του υλικού (παρτιτούρες και οπτικοακουστικό υλικό) υπάρχουν έντυποι κατάλογοι που μπορούν να συμβουλεύονται οι χρήστες.  Επίσης, για κάθε τίτλο περιοδικού υπάρχουν σε ντοσιέ φωτοτυπημένες οι σελίδες περιεχομένων των τευχών για ευκολότερη αναζήτηση των άρθρων.

Τα βιβλία, και το πληροφοριακό υλικό είναι τακτοποιημένα στα ράφια κατά θέμα σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey (DDC22) και μπορούν να εντοπίζονται από τους χρήστες μέσα από τις σχετικές επιγραφές, αφού πρώτα έχουν βρει τον ταξιθετικό αριθμό μέσα από την αναζήτηση στον κατάλογο. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η βιβλιοθήκη μας είναι «ανοιχτής πρόσβασης» όσον αφορά το έντυπο υλικό. Για το ηχητικό και οπτικοακουστικό υλικό συμπληρώνεται έντυπο αίτησης και οι εργαζόμενοι δίνουν στον χρήστη το υλικό που ζητάει.

Το υλικό της βιβλιοθήκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στον χώρο της αλλά και έξω από αυτόν, κατά περίπτωση, αν ακολουθηθεί η διαδικασία δανεισμού.  Δικαίωμα δανεισμού έχουν τα μέλη της· βιβλιοθήκης αλλά και οι επισκέπτες, για διαφορετικό όμως χρονικό διάστημα, ανάλογα με την ιδιότητά τους.

 

Ως μέλη της βιβλιοθήκης μπορούν να εγγραφούν:

α) Οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΤΜΣ.

β) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΤΜΣ και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές άλλων τμημάτων που όμως στο πρόγραμμά τους έχουν μαθήματα που διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ του τμήματός μας.

γ) Οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΤΜΣ και οι υποψήφιοι διδάκτορες άλλων τμημάτων που έχουν στην τριμελή τους μέλος ΔΕΠ του τμήματός μας.

δ) Όλοι οι διδάσκοντες του τμήματος.

ε) Όλοι οι εργαζόμενοι στο τμήμα.

στ) Οι διδάκτορες του τμήματος.

ζ) Οι διδάσκοντες άλλων τμημάτων της Φιλοσοφικής.

η) Οι εργαζόμενοι άλλων τμημάτων της Φιλοσοφικής.

Για να εγγραφεί κάποιος μέλος της βιβλιοθήκης πρέπει αρχικά να αποδείξει την ιδιότητά του και να συμπληρώσει το ανάλογο έντυπο με όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί του.

Οποιοσδήποτε δεν ανήκει σε καμμία από τις παραπάνω κατηγορίες, είναι επισκέπτης της βιβλιοθήκης και σαν τέτοιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό της.

Όλοι οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι κατά την παραμονή τους στη βιβλιοθήκη να διατηρούν την τάξη, καθαριότητα και ησυχία του χώρου (η απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο).  Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα καθώς και η κατανάλωση ποτών και τροφίμων.

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Α. Προπτυχιακοί φοιτητές ΤΜΣ:

Αυθημερόν ή/και για 1 ημέρα (την επόμενη εργάσιμη)* – μέχρι 6 τεκμήρια (οποιασδήποτε μορφής έντυπο υλικό, όχι οπτικοακουστικό υλικό, το πληροφοριακό μόνο αυθημερόν) με παρακράτηση φοιτητικής ταυτότητας (ή, εναλλακτικά, αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης).

Για το σαββατοκύριακο (Παρασκευή έως Δευτέρα)* – μέχρι 6 τεκμήρια (όχι πληροφοριακό υλικό) με παρακράτηση φοιτητικής ταυτότητας (ή,  εναλλακτικά, αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου).

Για άλλες ημέρες αργίας (δανεισμός την τελευταία ημέρα λειτουργίας της βιβλιοθήκης και επιστροφή την πρώτη ημέρα που ανοίγει και πάλι)* – όπως τα σαββατοκύριακα.  Δεν γίνεται δανεισμός την θερινή περίοδο και κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων Ιουνίου και Σεπτεμβρίου (δηλαδή από την λήξη του εαρινού εξαμήνου, μέχρι την έναρξη του χειμερινού).

Κυρώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής – για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης, στέρηση του δικαιώματος δανεισμού (εκτός από δανεισμό αυθημερόν) για ένα ημερολογιακό μήνα και όχι περισσότερο από 12 μήνες.

 

Β. και Γ. Μεταπτυχιακοί φοιτητές και Υποψήφιοι διδάκτορες ΤΜΣ και συνδεόμενοι με το τμήμα:

Αυθημερόν* – μέχρι 6 τεκμήρια (οποιασδήποτε μορφής έντυπο υλικό).

Για δύο εβδομάδες (με δυνατότητα τηλεφωνικής ανανέωσης για άλλη μία)* – μέχρι 6 τεκμήρια (όλες οι κατηγορίες, εκτός από πληροφοριακό υλικό).

Απαραίτητη προϋπόθεση για νέο δανεισμό είναι η επιστροφή των ήδη δανεισμένων αντικειμένων μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

 

Δ. και Ε.  Διδάσκοντες και εργαζόμενοι ΤΜΣ:

Αυθημερόν* – μέχρι 12 τεκμήρια (οποιασδήποτε μορφής υλικό:  έντυπο και οπτικοακουστικό)

Για ένα μήνα (με δυνατότητα ανανέωσης για άλλες δύο εβδομάδες)* – μέχρι 12 τεκμήρια (όλες οι κατηγορίες, εκτός από πληροφοριακό υλικό)

Απαραίτητη προϋπόθεση για νέο δανεισμό είναι η επιστροφή των ήδη δανεισμένων αντικειμένων.

 

ΣΤ. Διδάκτορες ΤΜΣ:

Αυθημερόν ή/και για 1 ημέρα (την επόμενη εργάσιμη)* – μέχρι 6 τεκμήρια (οποιασδήποτε μορφής έντυπο υλικό, όχι οπτικοακουστικό υλικό, το πληροφοριακό μόνο αυθημερόν).

Για το σαββατοκύριακο (Παρασκευή έως Δευτέρα)* – μέχρι 6 τεκμήρια (όχι πληροφοριακό υλικό).

Για άλλες ημέρες αργίας (δανεισμός την τελευταία ημέρα λειτουργίας της βιβλιοθήκης και επιστροφή την πρώτη ημέρα που ανοίγει και πάλι)* – όπως τα σαββατοκύριακα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για νέο δανεισμό είναι η επιστροφή των ήδη δανεισμένων αντικειμένων μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Ζ. Διδάσκοντες ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ:

Αυθημερόν* – μέχρι 6 τεκμήρια (οποιασδήποτε μορφής έντυπο υλικό).

Για δύο εβδομάδες (με δυνατότητα τηλεφωνικής ανανέωσης για άλλη μία)* – μέχρι 6 τεκμήρια (όλες οι κατηγορίες, εκτός από πληροφοριακό υλικό).

Απαραίτητη προϋπόθεση για νέο δανεισμό είναι η επιστροφή των ήδη δανεισμένων αντικειμένων μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Η. Εργαζόμενοι ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ:

Αυθημερόν ή/και για 1 ημέρα (την επόμενη εργάσιμη)* – μέχρι 6 τεκμήρια (οποιασδήποτε μορφής έντυπο υλικό, όχι οπτικοακουστικό υλικό, το πληροφοριακό μόνο αυθημερόν).

Για το σαββατοκύριακο (Παρασκευή έως Δευτέρα)* – μέχρι 6 τεκμήρια (όχι πληροφοριακό υλικό).

Για άλλες ημέρες αργίας (δανεισμός την τελευταία ημέρα λειτουργίας της βιβλιοθήκης και επιστροφή την πρώτη ημέρα που ανοίγει και πάλι)* – όπως τα σαββατοκύριακα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για νέο δανεισμό είναι η επιστροφή των ήδη δανεισμένων αντικειμένων μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Θ.  Επισκέπτες (μη μέλη):

Αυθημερόν ή/και για 1 ημέρα (την επόμενη εργάσιμη)* – μέχρι 6 τεκμήρια (οποιασδήποτε μορφής έντυπο υλικό, όχι ηχητικό και οπτικοακουστικό υλικό, το πληροφοριακό μόνο αυθημερόν) με παρακράτηση αστυνομικής ταυτότητας (ή, εναλλακτικά, διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης ή φοιτητικής ταυτότητας άλλου τμήματος).

Κυρώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής: χρήστες που δεν είναι μέλη, αν καθυστερήσουν την επιστροφή δεν  μπορούν να δανειστούν ποτέ πια.

*  Κάποια αντικείμενα κατά την κρίση του βιβλιοθηκονόμου μπορεί να μην δανείζονται λόγω παλαιότητας/σπανιότητας (όλη η κατηγορία ΣΒ) ή αυξημένης ζήτησης (εάν είναι Κρατημένα για κάποιο μάθημα με εντολή του διδάσκοντα).