Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Συνεργάτες

Συνεργάτες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών συνεργάζεται με Μουσικολόγους και ειδικούς επιστήμονες σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν ερευνητικές, διδακτικές και καλλιτεχνικές δράσεις.