Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ομότιμοι Καθηγητές

Απόστολος Κώστιος, καθηγητής Ιστορικής Μουσικολογίας

Γρηγόριος Στάθης, καθηγητής Βυζαντινής Μουσικολογίας

Ολυμπία Φράγκου-Ψυχοπαίδη, καθηγητής Συστηματικής Μουσικολογίας