Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Γ Τομέας » Φλώρα Κρητικού

Φλώρα Κρητικού

Φλώρα Κρητικού

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας: Τεχνολογίας Ήχου, Μουσικοπαιδαγωγικής και Βυζαντινής Μουσικολογίας

Τηλ Γραφείου: 210 7277937

FAX: 210 7277937

Αρ. Γραφείου: 927

Όροφος: 9ος

Ημέρες και Ώρες Υποδοχής στο Γραφείο:
Τρίτη-Πέμπτη 15.00-17.00

email: fkritikou@music.uoa.gr

 

Σπουδές

Σπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1993) και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Βυζαντινή Μουσικολογία στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίες οδήγησαν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος [2001, θέμα διατριβής Ο Ακάθιστος Ύμνος στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Μελοποιία (έκδοση: Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας, Αθήνα 2004)]. Παράλληλα έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ecole Pratique des Ηautes Etudes-Sorbonne οι οποίες οδήγησαν στη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος (D.E.A. 1995, θέμα υπομνήματος L’Hymnaire de Laon 263) και αργότερα διδακτορικού διπλώματος (Doctorat d’Etat 2004, θέμα διατριβής L’Hymnaire de Laon 263 et ses correspondences dans les hymnaires du Nord-Est de la France. Etude musicologique). 

 

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

Το 2008 εξελέγη Λέκτορας και το 2014 Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο της Βυζαντινής Μουσικολογίας.

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Το ήδη δημοσιευμένο έργο της (μονογραφίες, άρθρα, λήμματα σε εγκυκλοπαίδειες, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, κείμενα σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά κ.λπ.) σχετίζεται με θέματα του γνωστικού αντικειμένου της Βυζαντινής Μουσικολογίας, ειδικότερα δε εστιάζει κυρίως σε θέματα Μουσικής Παλαιογραφίας, Μορφολογίας και Ιστορίας. Κύριο ερευνητικό της ενδιαφέρον αποτελεί η καταγραφή και καταλογογράφηση των χειρογράφων πηγών της Βυζαντινής Μουσικολογίας και η ανάδειξή τους μέσω επιστημονικών ανακοινώσεων. Το 2003 ανέλαβε την καταγραφή και καταλογογράφηση των Βυζαντινών μουσικών χειρογράφων της Βιβλιοθήκης της Μονής Σινά, ως υπεύθυνη του τμήματος αυτού του Σιναϊτικού Αρχείου Μνημείων. Το 2007 ανέλαβε το ερευνητικό πρόγραμμα της επιστημονικής τεκμηρίωσης της συλλογής μουσικών χειρογράφων και εντύπων του Κ. Α. Ψάχου (κτήμα σήμερα του Πανεπιστημίου Αθηνών). Από το 2010 έχει αναλάβει σε συνεργασία με το συνάδελφό της Δ. Μπαλαγεώργο την καταγραφή και αναλυτική καταλογογράφηση των βυζαντινών μουσικών χειρογράφων της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Ιεροσολύμων.

 

Διδασκόμενα Μαθήματα

Διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ τα μαθήματα: Αντιπαραβολές Βυζαντινού και Λατινικού μέλους, Βυζαντινή μουσική σε δυτικές σημειογραφίες, Παρασημαντική της Ψαλτικής Τέχνης, Παλαιογραφία της Βυζαντινής Σημειογραφίας Ι-ΙΙ, Ειδικά θέματα Βυζαντινής Μουσικολογίας (Σεμινάριο). Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ιδίου Τμήματος διδάσκει το μάθημα Χειρόγραφα Ψαλτικής Τέχνης.

 

Βιβλία

Ο Ακάθιστος Ύμνος στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Μελοποιία, Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας, Μελέτες 10, Αθήνα 2004.
Τα Χειρόγραφα Βυζαντινής Μουσικής. Σινά Α΄. Κατάλογος περιγραφικός των χειρογράφων κωδίκων Βυζαντινής Μουσικής των αποκειμένων στην Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής του Όρους Σινά, Τόμος Α΄, Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας, Αθήνα 2008.

 

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

“The Byzantine compositions of the ‘Symbolon of Faith’”, άρθρο στον αφιερωματικό τόμο στη Gerda Wolfram, Psaltike. Neue Studien zur Byzantinischen Musik: Festschrift fur Gerda Wolfram, Wien 2011, σσ. 167-186.
“The Embellishment of the Sticherarion by Chrysaphes the Younger as a phenomenon of renewal in the Byzantine Chant”, Tradition and Innovation in Late- and Postbyzantine Liturgical Chant ΙΙ. Proceedings of the Congress held at Hernen Castle, the Netherlands, 30 October-3 November 2008. Eastern Christian Studies 17, pp. 215-260.
“Παναγιώτης Γριτσάνης· ένας λόγιος μουσικός του 19ου αιώνα”, Β΄ Επιστημονικό Συμπόσιο Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεολογική Σχολή – Τμήμα Θεολογίας, 26-27 Νοεμβρίου 2010, Πρακτικά, Αθήνα 2012, σσ. 799-814.
“Kalophonic settings of Stichera Idiomela in Byzantine and Cypriot tradition: Points of convergence and divergence”, ανακοίνωση στο The International Society for Orthodox Church Music,
“Unity and variety in Orthodox Music: Theory and Practice”, Proceedings of the Fourth International Conference on Orthodox Church Music, University of Eastern Finland, Joensuu, Finland 6-12 June 2011, The International Society for Orthodox Church Music, Joensuu 2013, 82-98.
“Compositions of Credo: Influences of the Latin settings on the respective Byzantine ones of Cretan origin (16th-17th cent.)”, Cantus Planus, Study Group of the International Musicological Society. Papers read at the 16th meeting, Vienna, Austria 2011, Osterreichische Akademie der Wissenschaften Kommission fur Musikforschung, Wien 2012, σσ. 210-218.
"Εμμανουήλ Βαμβουδάκης (1884-1959): Προσέγγιση και αποτίμηση του έργου του", Γ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης (Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 22-24 Νοεμβρίου 2013), Πρακτικά, Αθήνα 2015, 915-928.