Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Β Τομέας » Βασιλική Λαλιώτη

Βασιλική Λαλιώτη

Βασιλική Λαλιώτη

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας: Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας 

Τηλ Γραφείου: 210 7277581

Αρ. Γραφείου: 531

Όροφος: 5ος

Ημέρες και Ώρες Υποδοχής στο Γραφείο: 
Δευτέρα 12.00-14.00 και Πέμπτη 11.00-12.00

 email: vlalioti@music.uoa.gr 

 

 Σπουδές

1997-2002: University of Durham- UK, Τμήμα Ανθρωπολογίας, Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Ph.D.) με τίτλο: «Social Memory and Ethnic Identity: Ancient Greek Drama Performances as Commemorative Ceremonies».  
1992-1993: University of Durham-UK, Τμήμα Ανθρωπολογίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Master of Arts) στην Κοινωνική Ανθρωπολογία.  
1987-1992: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Τομέας Αρχαιολογίας - Ιστορίας Τέχνης.

 

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

2015-σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια (Ανθρωπολογία της Επιτέλεσης), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή.  
2009-2015: Λέκτορας (Ανθρωπολογία της Επιτέλεσης), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή.  
2007-2009: Διδάσκουσα Π.Δ. 407/80,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή.  
2002-2005: Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στο Πρόγραμμα Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Έχει κάνει επιτόπια έρευνα στην Αθήνα, στην Κρήτη, στη Θράκη και στο Βόλο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις παραστατικές τέχνες (θέατρο, μουσικη), την οπτική ανθρωπολογία, την ανθρωπολογία του σώματος, τη σχέση ανθρώπου -τεχνολογίας. 

 

Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακά Μαθήματα:
1) "Πολιτισμική και Μουσική Ανθρωπολογία Ι":
Το μάθημα περιλαμβάνει μια επισκόπηση των εννοιών-κλειδιά, των μεθόδων, των ερωτημάτων, των θεμάτων και των τάσεων στην προσπάθεια των ανθρωπολόγων να μελετήσουν την έννοια του πολιτισμού. Η προσέγγιση και η διερεύνηση ποικίλων πολιτισμών αποτελεί μία συναρπαστική εμπειρία, καθώς αποκαλύπτεται η ιστορική και πολιτισμική διάσταση οικείων και μη κοσμοαντιλήψεων, παραδόσεων, συστημάτων πεποιθήσεων και αξιών. Μολονότι η ανθρωπολογία μοιράζεται μεγάλο μέρος της θεωρίας της με άλλες κοινωνικές επιστήμες, διακρίνεται από αυτές λόγω της εθνογραφικής μεθόδου (συμμετοχική παρατήρηση και σε βάθος εμπειρική μελέτη των πολιτισμικών ομάδων) και των ερευνητικών και συγγραφικών της διαστάσεων, στις οποίες θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διάρκεια του μαθήματος αυτού.
2) "Πολιτισμική και Μουσική Ανθρωπολογία II":
Αφού ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των εννοιών-κλειδιά, των μεθόδων, των ερωτημάτων, των θεμάτων και των τάσεων στην προσπάθεια των ανθρωπολόγων να μελετήσουν την έννοια του πολιτισμού, στο μάθημα αυτό θα εστιάσουμε στην μελέτη της μουσικής. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετήσουμε τη μουσική, από την σκοπιά της ανθρωπολογίας, ως κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο που διαμορφώνει και διαμορφώνεται από κοινωνικές σχέσεις, πολιτισμικές ταυτότητες και νοήματα. Μέσα από ποικίλα εθνογραφικά παραδείγματα θα εξερευνήσουμε τους κύριους θεωρητικούς προσανατολισμούς και τα ζητήματα (όπως η τεχνολογία, οι έμφυλες, εθνικές και εθνοτικές ταυτότητες, τα συναισθήματα και η παγκοσμιοποίηση) που αναδεικνύει η σύγχρονη ανθρωπολογική μελέτη της μουσικής.
3) "Μουσικές ταυτότητες και διαδικτυακή εθνογραφία":
Όλο και περισσότερο οι ανθρωπολόγοι και οι εθομουσικολόγοι στρέφονται στη μελέτη των σύγχρονων αστικών, δυτικών κοινωνιών και δείχνουν ενδιαφέρον για φαινόμενα όπως η παγκοσμιοποίηση και η υπέρβαση σαφών μουσικών και πολιτισμικών ορίων. Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με ζητήματα που αναδεικνύει η ανθρωπολογική ματιά στη μελέτη της δημοφιλούς μουσικής, όπως η συγκρότηση ταυτοτήτων (εθνικών/εθνοτικών, φυλετικών, έμφυλων, κ.ά.) και η δημιουργία μουσικών κοινοτήτων, μελετώντας παραδείγματα από ποικίλες μουσικές κουλτούρες (π.χ. ποπ, ροκ, χιπ-χοπ, ρέιβ). Στο μάθημα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη των online μουσικών κοινοτήτων και ταυτοτήτων, καθώς και σε νέα μεθοδολογικά ερωτήματα που θέτει η ανθρωπολογική/εθνογραφική έρευνα στο διαδίκτυο.
4) "Εθνογραφικές προσεγγίσεις των επιτελεστικών τεχνών":  
Στο μάθημα αυτό θα μελετήσουμε την έννοια 'επιτέλεση' (performance), σε σχέση τόσο με τις  παραστατικές τέχνες (θέατρο, μουσική) όσο και με τις σχετικές επιστημονικές θεωρίες. Οι θεωρίες της επιτέλεσης αποτελούν προϊόντα ποικίλων επιστημονικών κλάδων, όπως οι πολιτισμικές σπουδές, η κοινωνική/πολιτισμική ανθρωπολογία, οι θεατρικές σπουδές και η σημειολογία. Θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε παραστάσεις από ποικίλες θεατρικές και μουσικές παραδόσεις και θα αναζητήσουμε το ιδιαίτερο νόημα που οι συμμετέχοντες αποδίδουν σε αυτές, καθώς και τα μέσα με τα οποία το επιτυγχάνουν.
Μεταπτυχιακά Μαθήματα:
«Σύγχρονη Δημοφιλής Μουσική»:  
Στο μάθημα αυτό θα εμβαθύνουμε στις ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της δημοφιλούς μουσικής ως μέρος της δημοφιλούς κουλτούρας. Από τη μία πλευρά, θα δούμε πώς οι ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της δημοφιλούς μουσικής αναδεικνύουν τη σχέση της με τις ‘υψηλές’ και ‘επίσημες’ μουσικές κουλτούρες, καθώς και τη σχέση της με το ΄παγκόσμιο’, το ‘τοπικό’, και το ‘δυτικό’. Από την άλλη πλευρά, θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους η μελέτη της δημοφιλούς μουσικής επηρεάζει την ανθρωπολογική θεωρία και μεθοδολογία και πιο συγκεκριμένα, πώς οι δημιουργικές διαστάσεις της δημοφιλούς μουσικής αμφισβητούν παραδοσιακές ανθρωπολογικές εννοιολογήσεις της κουλτούρας ως συνεκτικής και κανονιστικής. 

 

Βιβλία

Λαλιώτη Βασιλική και Μαρία Παπαπαύλου. 2010. «…γιατί κυλά στο αίμα μας». Από το αρχαίο δράμα στο φλαμένκο: Επιστρέφοντας την ανθρωπολογία στο πεδίο της εμπειρίας. Αθήνα: Κριτική.

 

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

2013.  «‘Stay in Synch!’ Performing Cosmopolitanism in an Athens Festival». Dancecoult. Journal of Electronic Dance Music Culture, 5(2): 131-151. Διαθέσιμο online στη διεύθυνση: https://dj.dancecult.net/index.php/dancecult/article/view/370/394  
2013. «Η Μουσική ως Επιτέλεση: Ανθρωπολογικές Προοπτικές». Εθνολογία, τ. 15/2011-2012: 205-226.  
2012. «Beyond ‘Live’ and ‘Dead’ in Popular Electronic Music Performances in Athens». TRANS-Revista Transcultural de Música/Transcultural Music Review. 16 [Fecha deconsulta: dd/mm/aa]. Διαθέσιμο online στη διεύθυνση: www.sibetrans.com/trans/public/docs/trans_16_08.pdf  
2010. «Παράδοση, Επιτέλεση και Φολκλόρ: το εθνογραφικό παράδειγμα του τραγουδιού Ghana στην Μάλτα». Στο Π. Κάβουρας (επιμ.), Φολκλόρ και Παράδοση: ζητήματα ανα-παράστασης και επιτέλεσης της μουσικής και του χορού, Αθήνα: Νήσος (σσ. 131-140).
2010. «Επιτέλεση, Μουσική και Ταυτότητα: Μια εθνογραφική προσέγγιση των παραστάσεων αρχαίου δράματος». Εθνολογία 14: 247-266. 2009.  «Ancient Greek Theatres as Visual Images of Greekness». Στο D. Picard και M. Robinson (επιμ.), The Framed World: Tourism, Tourists and Photography. Ashgate (σσ. 63-78).
2005. “Photographing the ‘Other’: Immigrants and new images of the Greek ethnic ‘Self’”. Visual Anthropology 18(5): 439-456.
2002. “Social Memory and Ancient Greek Theatres”. History and Anthropology 13(3): 147-157.  
2002. “Social Memory and Ethnic Identity: Ancient Greek Drama Performances as Commemorative Ceremonies”. History and Anthropology 13 (2): 113-137. 

 

Προσωπική ιστοσελίδα

https://uoa.academia.edu/VLalioti