Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Β Τομέας

Τομέας Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας

Εξετάζει τη σχέση μεταξύ μουσικής και πολιτισμού σε ιστορική και συγχρονική προοπτική, τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και παγκοσμίως. Στο πεδίο συνάντησης της εθνομουσικολογίας μα την κοινωνική/πολιτισμική ανθρωπολογία εντάσσονται θεματικές προσεγγίσεις της σχέσης μουσικής και πολιτισμού που άπτονται όλων των τελεστικών τεχνών (αφήγηση/ιστόρηση, τραγούδι, χορός, δρώμενο/δράμα, κινηματογράφος), των λοιπών μορφών τέχνης και των θεωρητικών προσεγγίσεών τους, στο ευρύτερο πλαίσιο του μουσικού πολιτισμού.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που απαρτίζουν τον Τομέα:

Παύλος Κάβουρας, Καθηγητής

Λάμπρος Λιάβας, καθηγητής, Διευθυντής

Μαρία Παπαπαύλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναστάσιος Χαψούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Βασιλική Λαλιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια