Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Α Τομέας » Ιωάννης Φούλιας

Ιωάννης Φούλιας

Ιωάννης Φούλιας

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας: Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας

Τηλ.: 2107277478

Αρ. Γραφείου: 922

Όροφος: 9ος

Ημέρες και Ώρες Υποδοχής στο Γραφείο: Κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

email: foulias@music.uoa.gr

 

 Σπουδές

Βλ. users.uoa.gr/~foulias > Βιογραφικό σημείωμα


Ακαδημαική Σταδιοδρομία

Βλ. users.uoa.gr/~foulias > Επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα


Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Βλ. users.uoa.gr/~foulias > Βιογραφικό σημείωμα


Διδασκόμενα Μαθήματα

Βλ. users.uoa.gr/~foulias > Επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα


Βιβλία

Βλ. users.uoa.gr/~foulias > Δημοσιεύσεις


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

Βλ. users.uoa.gr/~foulias > Δημοσιεύσεις


Διεύθυνση URL σελίδας με πλήρη κατάλογο δημοσιεύσεων

Βλ. users.uoa.gr/~foulias > Δημοσιεύσεις

 

Προσωπική ιστοσελίδα

users.uoa.gr/~foulias/