Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Ανθρώπινο Δυναμικό » ΕΔΙΠ

Εργαστηριακό - Διδακτικό Προσωπικό

Τάσος Κολυδάς, Εργαστήριο για τη μελέτη της ελληνικής μουσικής