Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διοικητικό προσωπικό

Διοικητικό προσωπικό του τμήματος

Μηναΐς Γιαννοπούλου, γραμματέας, minagi[at]music.uoa.gr

Ευγενία Αποσκίτη, προσωπικό γραμματείας, eaposkit[at]music.uoa[dot]gr 

Βένια Τσαλτσάνη, βιβλιοθήκη, vtsalats[at]lib.uoa[dot]gr

Αγαπητός Πατάκας, βιβλιοθήκη, apatakas[at]muisc.uoa[dot]gr

Ελένη Βούλγαρη (προσωπικό γραμματείας) - παρατήρηση: σε άδεια άνευ αποδοχών Αύγουστος 2013