Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διοικητικό προσωπικό

Διοικητικό προσωπικό του τμήματος

Μηναΐς Γιαννοπούλου, γραμματέας, minagi[at]music.uoa.gr

Ευγενία Αποσκίτη, προσωπικό γραμματείας, eaposkit[at]music.uoa[dot]gr 

Σταύρος Γιακμόγλου, προσωπικό γραμματείας, sgiakm[at]music.uoa[dot]gr

Νικόλαος Φλεριανός, προσωπικό εργαστηρίου, nflerianos[at]uoa[dot]gr

Βένια Τσαλατσάνη, βιβλιοθήκη, vtsalats[at]lib.uoa[dot]gr

Αγαπητός Πατάκας, βιβλιοθήκη, apatakas[at]muisc.uoa[dot]gr