Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές

Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές

Γεώργιος Αμαργιανάκης, Καθηγητής Εθνομουσικολογίας

Ίων Ζώτος, Καθηγητής Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Μουσικής

Αικατερίνη Ρωμανού, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορικής Μουσικολογίας

Ειρήνη Λουτζάκη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας

Γεώργιος Ζερβός, Μόνιμος Επίκουρος καθηγητής Μορφολογίας της Δυτικής Μουσικής (Μουσική του 20ού αιώνα)

Χαράλαμπος Σπυρίδης, καθηγητής Μουσικής Ακουστικής Πληροφορικής

Γεώργιος Φιτσιώρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεωρίας της Ευρωπαϊκής Μουσικής