Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές

Αικατερίνη Ρωμανού, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορικής Μουσικολογίας

Ειρήνη Λουτζάκη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας

Γεώργιος Ζερβός, Μόνιμος Επίκουρος καθηγητής Συστηματικής Μουσικολογίας

Χαράλαμπος Σπυρίδης, καθηγητής Μουσικής Ακουστικής Πληροφορικής