Αρχική σελίδα » Το Τμήμα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι άνθρωποι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Το προσωπικό του Τμήματος Μουσικών Σπουδών διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), Μη διδάκτορες Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες, Εργαστηριακό - Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) και Διοικητικό Προσωπικό.

Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε μια αναλυτική παρουσίαση όλου του ανθώπινου δυναμικού του Τμήματος.