Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Παλαιό πρόγραμμα σπουδών (πριν το ακ. έτος 2010-11) » Ρυθμίσεις Συνύπαρξης Παλαιού & Νέου Π.Σ.

Ρυθμίσεις συνύπαρξης Παλαιού και Νέου προγράμματος

 

Το Παλαιό πρόγραμμα (για τους εγγραφέντες πριν τον Σεπτέμβριο του 2010) συνεχίζει να εφαρμόζεται κανονικά, μαζί με το Νέο χωρίς κανένα πρόσκομμα για τους παλαιότερους φοιτητές

•  Στο Νέο Πρόγραμμα, προστέθηκαν κάποια μαθήματα που δεν απευθύνονται στους παλαιότερους (πρόκειται για ελάχιστα μαθήματα) και, αντίστοιχα, κάποια από τα μαθήματα του Παλαιού προγράμματος δεν προσφέρονται στο Νέο.

•  Ορισμένα από τα μαθήματα του προγράμματος είναι εξολοκλήρου νέα, ενώ άλλα έχουν αλλάξει απλώς ονομασίες, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στο περιεχόμενό τους

•  Παρόλα αυτά, για λόγους μηχανογράφησης, τηρούνται για όλους τους  φοιτητές οι νέες ονομασίες των μαθημάτων.

•  Δύο μαθήματα προστίθενται και τρία αναβαθμίζονται και προσαρτώνται στα Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα, αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητες επιλογής για τους φοιτητές που ακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα. Πρόκειται για τα:

o   Συνοπτική Ιστορία της ευρωπαϊκής μουσικής Ι (Μαλιάρας)

o   Συνοπτική Ιστορία της ευρωπαϊκής μουσικής ΙΙ (Μαλιάρας)

o   Μουσική του 20ού αιώνα (Ζερβός)

o   Αστική λαϊκή μουσική (Λιάβας)

o   Λατρεία και μουσική στο Βυζάντιο (Μπαλαγεώργος)

Τα τρία μαθήματα που αναβαθμίζονται αυτά προσμετρώνται στο πτυχίο με το καθεστώς που έχουν (ή είχαν) κατά τη στιγμή που τα πέρασε ο φοιτητής. Δηλ. ως ΕΕ εάν περάστηκαν προ του Φεβρουαρίου 2011 (= η πρώτη εξεταστική περίοδος μετά την εφαρμογή του νέο προγεάμματος) και ως ΥΕ εάν περάστηκαν αργότερα.