Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » My Studies

Ψηφιακές υπηρεσίες για τους φοιτητές

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μέσω της ιστοσελίδας http://my-studies.uoa.gr.

Προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση, θα πρέπει να λάβουν τα στοιχεία από την ιστοσελίδα http://webadm.uoa.gr ακολουθώντας τους συνδέσμους "Αίτηση νέου χρήστη" και "Προπτυχιακοί φοιτητές".