Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενα Μαθήματα

Διδασκόμενα Μαθήματα

At the end of the 2009-2010 academic year, the faculty have decided to reform the Department's curriculum. The main axes of this reform involved the introduction of specializations and compulsory thesis work. The degree awarded under this “New Program” guarantees academic equivalence to a Master’s under certain conditions.