Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Διδασκόμενα Μαθήματα

Διδασκόμενα Μαθήματα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ Ν. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Π. ΚΩΔΙΚΟΣ
Αναγνωστοπούλου Σεμινάριο. Μουσική στην κοινότητα Κ3ΣΕΜ   Μ 156
Αναγνωστοπούλου Εισαγωγή στη Μουσική Ψυχολογία Κ3ΥΠΟ, Κ2ΥΠΟ 3 ΜΜ 37
Αναγνωστοπούλου Μουσική πληροφορική - Υπολογιστική μουσικολογία Κ3ΥΠΟ 3 ΜΟ 91
Αποστολόπουλος Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης Ι Κ4ΥΠΟ 4 ΜΜ 66
Αποστολόπουλος Ψαλτική και νεότερη ελληνική αστική λαϊκή μουσική Κ4ΥΠΟ 4 ΜΜ 101
Αποστολόπουλος Κοσμικό ρεπερτόριο σε βυζαντινή παρασημαντική Κ4ΥΠΟ 3 ΜΜ 111
Γεωργάκη Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία Κ3ΥΠΟ 3 ΜΟ 90
Γεωργάκη Φυσική και Μουσική Ακουστική ΥΚ-3 2 ΜΣ 19
Γεωργάκη Εισαγωγή στην Ηλεκτρακουστική Μουσική Κ3ΥΠΟ 4 ΜΜ 49
Πεϊκίδης Μουσική για Media Κ3ΥΠΟ 4 ΜΜ 04
Πεϊκίδης Διασκευή μουσικού κομματιού με την χρήση Η/Υ - Remix Κ3ΥΠΟ   ΜΜ 68
Πεϊκίδης Μικρόφωνα – Μεγάφωνα - Ηχεία Κ3ΥΠΟ 3 ΜΟ 84
Κάβουρας Μουσικές Βιογραφίες Κ2ΥΠΟ   Μ 225
Κάβουρας Σεμινάριο Ι: Μεθοδολογία της έρευνας Κ2ΣΕΜ 5 Μ 193
Κρητικού Παρασημαντική της ψαλτικής τέχνης ΥΚ-4 2 ΜΜ 119
Κρητικού Παλαιογραφία της βυζαντινής σημειογραφίας Ι Κ4ΥΠΟ 4 ΜΟ 48
Κρητικού Βυζαντινή Μουσική σε δυτικές σημειογραφίες Κ4ΥΠΟ 5 ΜΜ 72
Λαλιώτη Πολιτισμική και μουσική ανθρωπολογία Ι ΥΚ-2 1 ΜΜ 78
Λαλιώτη Μουσικές ταυτότητες και διαδικτυακή εθνογραφία Κ2ΥΠΟ, Κ3ΥΠΟ 4 Μ 170
Λερχ-Καλαβρυτινού Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών κειμένων ΕΕ   Μ 210
Λερχ-Καλαβρυτινού Ιστορία των ευρωπαϊκών μουσικών οργάνων Κ1ΥΠΟ, Κ2ΥΠΟ 4 ΜΟ 52
Λιάβας Αστική Λαϊκή Μουσική Κ2ΥΠΟ 3 ΜΟ 17
Λιάβας Ελληνική παραδοσιακή μουσική ΥΚ-2 1 ΜΣ 06
Μαλιάρας Σεμινάριο: Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Κ1ΣΕΜ   Μ 158
Μαλιάρας Μουσική ανάλυση ΙΙ – προσεγγίσεις στο μουσικό έργο Κ1ΥΠΟ 4 ΜΟ 53
Μαλιάρας Μουσική του εικοστού αιώνα Κ1ΥΠΟ, Κ2ΥΠΟ, Κ3ΥΠΟ 3 ΜΣ 85
Μαλιάρας, Μπαμίχας Συνοπτική Ιστορία της ευρωπαϊκής μουσικής Ι ΥΚ-1 1 ΜΜ 94
Μπαλαγεώργος Σεμινάριο: Προσωπογραφίες μελουργών Κ4ΣΕΜ   Μ 173
Μπαλαγεώργος Λατρεία και μουσική στο Βυζάντιο Κ4ΥΠΟ 5 ΜΜ 59
Μπαλαγεώργος Ιστορία της βυζαντινής μουσικής Ι Κ4ΥΠΟ 3 ΜΜ 124
Μπαμίχας Ειδικά θέματα ιστορίας της μουσικής: Πρώιμο μπαρόκ (1600-1650): έργα φωνητικής (κοσμικής και θρησκευτικής) και οργανικής μουσικής από ευρωπαϊκές χώρες Κ1ΥΠΟ 3-4 Μ 199
Παπαθανασίου Εισαγωγή στην ελληνική και λατινική Παλαιογραφία Κ1ΕΠΙ   ΜΟ 37
Παπαθανασίου Μουσική Παλαιογραφία: παλαιές βυζαντινές σημειογραφίες Κ1ΕΠΙ   ΜΜ 53
Παπαπαύλου Μουσικές της Μεσογείου: Νότια Ευρώπη και Τουρκία Κ2ΥΠΟ 4 ΜΜ 121
Παπαπαύλου Μουσική, χορός και πολιτική Κ2ΥΠΟ 3 ΜΜ 131
Πουλάκης Οργάνωση και διαχείριση εθνομουσικολογικών αρχείων Κ2ΥΠΟ, Κ3ΥΠΟ   Μ 212
Πουλάκης Εθνογραφικός κινηματογράφος και ντοκιμαντέρ Κ2ΥΠΟ, Κ3ΥΠΟ 3 ΜΟ 81
Σεργίου Διεύθυνση Χορωδίας Ι Κ1ΥΠΟ 4 ΜΜ 107
Σεργίου Ενορχήστρωση ΙΙ Κ1ΕΠΙ   ΜΣ 63
Τσέτσος Εισαγωγή στην ιστορική και συστηματική μουσικολογία ΥΚ-1 1 ΜΣ 01
Τσέτσος Ιστορία της ενορχήστρωσης Κ1ΥΠΟ, Κ3ΥΠΟ 3 ΜΟ 47
Φιτσιώρης Θεωρία και πράξη της τονικής μουσικής (Αρμονία) Ι ΥΚ-1 1 ΜΟ 71
Φιτσιώρης Θεωρία και πράξη της Αναγεννησιακής μουσικής (Αντίστιξη) Ι ΥΚ-1 2 ΜΟ 72
Φούλιας Σεμινάριο: Τα τρίο με πληκτροφόρο των Haydn και Mozart κατά την δεκαετία του 1780 Κ1ΣΕΜ 4 Μ 221
Φούλιας Εξάσκηση ακουστικών ικανοτήτων Κ1ΥΠΟ 4 ΜΜ 103
Φούλιας Μορφολογία της ευρωπαϊκής μουσικής Ι ΥΚ-1 2 ΜΟ 70
Χαλδαιάκης Βυζαντινή Μουσικολογία ΥΚ-4 1 ΜΣ 03
Χαλδαιάκης Βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία Κ4ΥΠΟ 4 ΜΟ 41
Χαλδαιάκης Προθεωρία της ψαλτικής τέχνης Ι Κ4ΥΠΟ 3 ΜΜ 105
Χαψούλας Εθνομουσικολογία Ι ΥΚ-2 1 ΜΣ 02
Χαψούλας Αραβοπερσική Μουσική Κ2ΥΠΟ 4 ΜΜ 40
Χρυσοστόμου Πρακτική διδασκαλία και άσκηση Ι ΕΕ   Μ 206
Χρυσοστόμου Μουσική παιδαγωγία και διδακτική Ι ΥΚ-5 2 ΜΣ 79
Ψαρουδάκης Ρυθμική Θεωρία της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής Κ1ΕΠΙ 3 ΜΜ 55
Ψαρουδάκης Αρμονική Θεωρία της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής Κ1ΥΠΟ 3 ΜΣ 80
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Αναγνωστοπούλου Θεωρίες υπολογιστικής μουσικής ανάλυσης του 20ου αιώνα Κ3ΥΠΟ, Κ1ΕΠΙ   Μ 204
Αναγνωστοπούλου Γνωσιακή μουσικολογία - Μουσική, γλώσσα και νους Κ3ΥΠΟ, (Κ2ΥΠΟ;) 3 ΜΜ 43
Ανδρεοπούλου Τεχνικές ανάλυσης και σύνθεσης ήχων Κ3ΥΠΟ 3 ΜΟ 97
Πεϊκίδης Εισαγωγή στην Ηχοληψία Κ3ΥΠΟ 3 ΜΟ 85
Αποστολόπουλος Θεωρία και πράξη της ψαλτικής τέχνης ΙΙ Κ4ΥΠΟ 4 ΜΜ 71
Αποστολόπουλος Ψαλτική και ελληνική δημοτική μουσική Κ4ΥΠΟ 3 ΜΜ 99
Αποστολόπουλος Ήχοι και ανατολικά τροπικά συστήματα ΥΚ-4 2 ΜΜ 112
Γεωργάκη Σεμινάριο: Τεχνολογίες τραγουδιστής φωνής Κ3ΣΕΜ   Μ 183
Γεωργάκη Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Ενορχήστρωση Κ3ΥΠΟ 4 ΜΟ 95
Πεϊκίδης Μουσική Βιομηχανία ΕΕ   ΜΜ 15
Πεϊκίδης Ηχοληψία για σχολικές μονάδες ΥΚ-3 2 ΜΜ 118
Κάβουρας Μουσική και το "Ιερό". ΕΕ   ΜΜ 113
Κάβουρας Σεμινάριο ΙΙ: Μεθοδολογία της συγγραφής Κ2ΣΕΜ 5 Μ 194
Κρητικού Παλαιογραφία τη βυζαντινής σημειογραφίας ΙΙ Κ4ΥΠΟ 4 Μ 198
Κρητικού Σεμινάριο: Ειδικά θέματα Βυζαντινής Μουσικολογίας Κ4ΣΕΜ    
Κρητικού Αντιπαραβολές βυζαντινού και λατινικού μέλους Κ4ΥΠΟ 3 ΜΜ 70
Λαλιώτη Πολιτισμική και μουσική ανθρωπολογία ΙΙ ΥΚ-2 1 ΜΟ 59
Λαλιώτη Εθνογραφικές προσεγγίσεις των επιτελεστικών τεχνών Κ2ΥΠΟ 4 ΜΜ 81
Λερχ-Καλαβρυτινού Σεμινάριο: Από τον Ganassi στον Czerny - ιστορικά συγγράμματα μουσικής εκμάθησης Κ1ΣΕΜ    
Λερχ-Καλαβρυτινού Ειδικά θέματα Ιστορίας της μουσικής: Αρς αντίκβα και Αρς νόβα Κ1ΥΠΟ 3-4 ΜΜ 114
Λιάβας Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα ΥΚ-2 2 ΜΣ 74
Μαλιάρας Συνοπτική Ιστορία της ευρωπαϊκής μουσικής ΙΙ ΥΚ-1 1 ΜΜ 95
Μαλιάρας Μικτή Χορωδία ΤΜΣ Καλλ. Σχ.   Χωρίς κωδ.
Μαλιάρας Μικτή Χορωδία ΤΜΣ Καλλ.Σχ.   Χωρίς κωδ.
Μαλιάρας- Ιστορία της Νεοελληνικής έντεχνης μουσικής ΥΚ-1 3 ΜΣ 39
Μπαλαγεώργος Ιστορική Επισκόπηση της βυζαντινής μουσικής ΥΚ-4 1 ΜΜ 98
Μπαλαγεώργος Ιστορία της βυζαντινής μουσικής ΙΙ Κ4ΥΠΟ 3 ΜΜ 125
Μπαμίχας Ο Claudio Monteverdi και η εποχή του Κ1ΕΠΙ   ΜΜ 33
Μπαμίχας Έλληνες συνθέτες της Αναγέννησης Κ1ΕΠΙ   ΜΜ 35
Παπαθανασίου Γρηγοριανό Μέλος Κ1ΥΠΟ 3 ΜΣ 84
Παπαθανασίου Παλαιογραφία της μουσικής Κ1ΥΠΟ 3 ΜΟ 25
Παπαπαύλου Μουσικές του κόσμου Κ2ΥΠΟ   Μ 222
Παπαπαύλου Μουσικές της Μεσογείου: Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή (Αντίστοιχο του παλαιού "Μουσικές της Μεσογείου με τον ίδιο κωδικό") Κ2ΥΠΟ 3 ΜΜ 116
Πουλάκης Εφαρμοσμένη Εθνομουσικολογία Κ2ΥΠΟ   Μ 213
Πουλάκης Μουσική και κινηματογράφος. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις Κ2ΥΠΟ 4 ΜΜ 86
Σεργίου Η συμφωνική ορχήστρα μετά το 1950 Κ1ΕΠΙ   ΜΟ 82
Σεργίου Στοιχεία διεύθυνσης ορχήστρας Κ1ΕΠΙ   ΜΣ 77
Σεργίου Διεύθυνση Χορωδίας ΙΙ Κ1ΥΠΟ 4 ΜΜ 108
Τσέτσος Αισθητική και φιλοσοφία της Μουσικής Κ1ΥΠΟ, (Κ2ΥΠΟ, Κ3ΥΠΟ;) 4 ΜΟ 35
Τσέτσος Σεμινάριο: Η μουσική στη νεοτερική σκέψη Κ1ΣΕΜ   Μ 167
Φιτσιώρης Θεωρία και πράξη της τονικής μουσικής (Αρμονία) ΙΙ ΥΚ-1 1 ΜΟ 71
Φιτσιώρης Θεωρία και πράξη της Αναγεννησιακής μουσικής (Αντίστιξη) ΙΙ ΥΚ-1 2 ΜΟ 72
Φιτσιώρης Μορφολογία και τεχνικές σύνθεσης στον εικοστό αιώνα Κ1ΥΠΟ, (Κ3ΥΠΟ;) 4 ΜΟ 23
Φούλιας Μορφολογία της ευρωπαϊκής μουσικής ΙΙ ΥΚ-1 2 ΜΟ 70
Φούλιας Μουσική Ανάλυση Ι - Βασικές αρχές της κλασσικορομαντικής σύνθεσης Κ1ΥΠΟ 3 ΜΜ 57
Χαλδαιάκης Προθεωρία της ψαλτικής τέχνης ΙΙ Κ4ΥΠΟ 3 ΜΜ 106
Χαλδαιάκης Ορθογραφία της βυζαντινής παρασημαντικής Κ4ΕΠΙ    
Χαλδαιάκης Σεμινάριο: Μεθοδολογία καταλογογράφησης μουσικών χειρογράφων Κ4ΣΕΜ   Μ 125
Χαψούλας Μουσική καταγραφή και ανάλυση στην εθνομουσικολογία Κ2ΥΠΟ 4 Μ 148
Χαψούλας Εθνομουσικολογία ΙΙ ΥΚ-2 1 ΜΜ 97
Χρυσοστόμου Η Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Μουσικής ΕΕ   ΜΟ 83
Χρυσοστόμου Πρακτική διδασκαλία και άσκηση ΙΙ ΕΕ   Μ 207
Χρυσοστόμου Μουσική παιδαγωγία και διδακτική ΙΙ ΕΕ   ΜΟ 60
Ψαρουδάκης Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Μουσική ΥΚ-1 2 ΜΟ 27
Ψαρουδάκης Σημειογραφία της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής Κ1ΕΠΙ 4 ΜΣ 56