Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » 25ετία Τμήματος (1991-2016) » 8. Βυζαντινομουσικολογική Ημερίδα

Βυζαντινομουσικολογική Ημερίδα: Το Παναρμόνιο του Κ. Α. Ψάχου

ΣΥΝΑΥΛΙΑ: «…μετάρσια, πτερωτά»: Άγγελοι

Αφίσες


Βίντεο Συναυλίας