Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » 25ετία Τμήματος (1991-2016) » 3. Διημερίδα Μουσικής Παιδαγωγικής

Η Μουσική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»

12 και 13 Μαΐου 2016

 

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του εορτασμού των 25 ετών από την ίδρυσή του, διοργανώνει διημερίδα με θέμα «η Μουσική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σε συνεργασία με τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής.

Ο ρόλος και η επίδραση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι σημαντικός. Αποτελούν παράγοντες και διαμεσολαβητές ενθάρρυνσης και ενίσχυσης καινοτόμων δράσεων και συνεργασιών απαραίτητων για τη ‘θεραπεία’ και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης.

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, στη διάρκεια των 25 ετών λειτουργίας του, συστηματικά προήγαγε δράσεις, συνεργασίες και συνέργειες με φορείς και ιδρύματα της τυπικής, της μη-τυπικής και της άτυπης μουσικής εκπαίδευσης. Μέσα από τις πολλαπλές διαστάσεις του προγράμματος σπουδών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στη διάρκεια των μαθημάτων και των εφαρμοσμένων ερευνών, με τη συμμετοχή των φοιτητών και την καθοδήγηση του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, το Τμήμα μετατρέπεται σε κόμβο παραγωγής γνώσης, ανταλλαγής εμπειριών, ανάπτυξης νέων μεθόδων, διαμόρφωσης πρωτοποριακών προσεγγίσεων, όπου όλοι οι εταίροι και οι συμμετέχοντες –φοιτητές, θεσμικοί παράγοντες, φορείς, ιδρύματα, καθηγητές, εκπαιδευτικοί, μαθητές– επωφελούνται και αναπτύσσονται.

Παράλληλα η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» υποστηρίζει τα τελευταία 20 χρόνια την έρευνα στους τομείς της Μουσικής και της Μουσικής Εκπαίδευσης με την πλούσια μοναδική συλλογή της και με τα πολλαπλά ειδικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς και μαθητές και φοιτητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στους χώρους της και μέσω διαδικτύου.

Η διημερίδα αποτελεί ευκαιρία παρουσίασης και ανάδειξης τέτοιων συνεργειών, δράσεων, δραστηριοτήτων και εφαρμογών με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, ιδρύματα, οντότητες, συλλογικότητες και θεσμικούς παράγοντες.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της διημερίδας θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις που αφορούν τη λειτουργία, το παρόν και το μέλλον των Μουσικών Σχολείων ως μέρος της τυπικής μουσικής εκπαίδευσης.

 

1. Αφίσα

2. Πρόγραμμα Διημερίδας

3. Φωτογραφίες