Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές

Οι σπουδές στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών υποστηρίζει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με επιστημονικό, θεωρητικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο με αναφορές σε πολλές συναφείς επιστήμες. Οι θεματικές του ενότητες εξετάζονται σε ιδιαίτερο βάθος και αναπτύσσεται η κριτική ικανότητα των σπουδαστών, καθώς και το μεθοδολογικό και ερευνητικό τους προφίλ. Η έρευνα στο Τμήμα σχετίζεται άμεσα με τη διδασκαλία, και οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τρέχοντα ερευνητικά θέματα και γενικότερα την επιστημονική συζήτηση σε διεθνές επίπεδο στον κάθε τομέα και γνωστικό αντικείμενο. Αυτή η πολύπλευρη επιστημονική προσέγγιση στη μουσική βοηθά τους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες και κριτική σκέψη που τους καθιστά πολύτιμους στην κοινωνία, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν επιστημονικά και επαγγελματικά σε διάφορους κλάδους, όπως, για παράδειγμα:

Γενική εκπαίδευση (γενικά σχολεία)

Ειδική μουσική εκπαίδευση (μουσικά σχολεία)

Ωδειακή μουσική εκπαίδευση

Επιστημονικές βιβλιοθήκες

Επιστημονικά μουσικά αρχεία

Επιστημονικά ερευνητικά κέντρα μουσικολογικής κατεύθυνσης

Τμήματα προγραμματισμού και εκδόσεων φορέων της μουσικής ζωής

Καλλιτεχνικοί θεσμοί και φορείς γενικά

Καλλιτεχνικά γραφεία

Αίθουσες συναυλιών

Ορχήστρες, Χορωδίες, Μουσικά θέατρα, Μουσικά σύνολα

Μουσικοί εκδοτικοί οίκοι

Εφημερίδες και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης

Ραδιόφωνο και τηλεόραση

Τεχνολογία ήχου και ηχοληψία

Και πολλά άλλα

Επίσης, το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην παιδαγωγική, και η παιδαγωγική επάρκεια των φοιτητών επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων σχετικών μαθημάτων, πρακτικής άσκησης, καθώς και κοντινών συγγενικών αντικειμένων και προσεγγίσεων.

Με το δυνατό δι-επιστημονικό και πολυεπίπεδο μουσικό και μουσικολογικό υπόβαθρο που αποκτούν, οι απόφοιτοι έχουν μία άριστη απορροφητικότητα και επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, όχι μόνο στη μουσικολογία, αλλά και σε άλλα σχετικά αντικείμενα (ανθρωπολογία της μουσικής, τεχνολογία και πληροφορική, ψυχολογία, παιδαγωγική, ειδική αγωγή, μουσικοθεραπεία, μουσικοπαιδαγωγικά κ.α), όπου και πολλοί έχουν εξαιρετικές επιδόσεις.