Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.11.2019

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΥΒΕΛΗ - ΓΙΑΝΝΗ ΧΟΡΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, το οποίο διαχειρίζεται το κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης «Υποτροφίες Κυβέλη-Γιάννη Χορν», προκηρύσσει:

- ΜΙΑ ετήσια ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ στη μνήμη του Θόδωρου Αντωνίου για σπουδές
επιπέδου Master στη ΣΥΝΘΕΣΗ σε Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ή του
εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι υποψήφιοι, Ελληνίδες και Έλληνες, ηλικίας μέχρι 30 ετών, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο των βασικών σπουδών τους και να υποβάλουν μαζί με την αίτηση υποψηφιότητος βεβαίωση ότι έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση σύμφωνα με τα ανωτέρω. Δεν μπορούν να μετέχουν στο Διαγωνισμό υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει για το ίδιο διάστημα υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση από άλλη πηγή. Το ύψος της ετήσιας υποτροφίας δεν θα υπερβαίνει τα 5.000 €.

- ΤΡΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ για εκπόνηση βραχυχρόνιων μελετών
(διάρκειας έως δύο μηνών), οι οποίες θα αφορούν έρευνα στα αρχεία και τη
συλλογή της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Αίλιαν Βουδούρη». Το προϊόν των
μελετών θα πρέπει να προσφέρεται για άμεση αξιοποίηση. Η προκήρυξη
απευθύνεται σε επιστήμονες εγνωσμένης αξίας και κύρους, κατόχους
διδακτορικού διπλώματος ή ανάλογης εμπειρίας. Το ύψος κάθε χορηγίας
ανέρχεται στα 1.000 €.