Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.10.2019

Προκήρυξη για κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της δράσης Διεθνής Κινητικότητα του προγράμματος Erasmus+
(Erasmus+ International Credit Mobility), προβλέπεται η μετακίνηση φοιτητών και προσωπικού
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (χώρες του προγράμματος)
προς άλλες χώρες (χώρες εταίροι) και το αντίστροφο.