Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.11.2017

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στη Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

 

Για την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στη Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, παρακαλούμε δείτε το ακόλουθο αρχείο.

9ΘΒΜ46ΨΖ2Ν-Ρ4Χ.pdf