Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

14.11.2018

Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων


Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Διδακτορικών
Σπουδών του (ΦΕΚ 561, τ. Β΄/21-2-2018), προκηρύσσει
πέντε (5) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων. Οι υποψηφιότητες
υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος,
έως την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.