Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.12.2016

Πρακτική Άσκηση Προπτυχιακών Φοιτητών


ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Οι 5 φοιτητές/φοιτήτριες που θα επιλεγούν θα ασκηθούν (με αμοιβή 200 ευρώ μεικτά μηνιαίως και ασφάλιση IKA ατυχήματος) σε διάφορους φορείς πρακτικής άσκησης για 4 μήνες πλήρους απασχόλησης κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Για την επιλογή φοιτητών/φοιτητριών για την κάλυψη των θέσεων, η Γραμματεία θα δέχεται αιτήσεις από 11/11/2016 έως και 12/12/2016 (ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-14:00). Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στη Γραμματεία. Κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι τα εξής:

1. Εξάμηνο φοίτησης

2. Βαθμολογία στα μαθήματα κορμού

3. Βαθμολογία στα μαθήματα κατεύθυνσης

4. Οικονομική κατάσταση

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

Καθηγητής Παύλος Κάβουρας