Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

22.03.2018

Ορκωμοσία πτυχιούχων στις 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Ο Ρ Κ Ω Μ Ο Σ Ι Α Σ

 

Ειδοποιούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

ότι  η ορκωμοσία για την ανακήρυξη  πτυχιούχων θα γίνει στις

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ημέρα Τετάρτη

ώρα 14.00 ακριβώς

στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών,

Πανεπιστημίου 30.

Οι υποψήφιοι πρέπει να παρευρίσκονται οπωσδήποτε μια ώρα νωρίτερα στην Αίθουσα Τελετών και να έχουν μαζί τους αστυν. ταυτότητα ή διαβατήριο.

  • Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος στις 24 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00-12.00 για να παραλάβουν την  καθομολόγηση.

 

Η παραλαβή των αντιγράφων των πτυχίων θα γίνει αμέσως μετά την τελετή της ορκωμοσίας.

 

Αθήνα 22 Μαρτίου 2018

Από τη Γραμματεία