Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

08.11.2016

Ώρες Γραφείου Χριστίνας Αναγνωστοπούλου 2016

Ώρες γραφείου Χριστίνας Αναγνωστοπούλου: Κάθε Τρίτη 12.30 με 3μμ στη βιβλιοθήκη του ΤΜΣ. Υποστήριξη πτυχιακών εργασιών που επιβλέπει η καθηγήτρια, καθώς και προπτυχιακών εργασιών των αντίστοιχων μαθημάτων. Γενική ακαδημαϊκή συμβουλευτική, βοήθεια για αιτήσεις μεταπτυχιακών σε Βρετανία και Ιρλανδία, Erasmus Placement.