Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.04.2018

ΝΕΑ παράταση πρόσκλησης για Πρακτική Άσκηση

 

Ανακοινώνεται ΝΕΑ παράταση της ακόλουθης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για πρακτική άσκηση φοιτητών του Τμήματος έως και τις 18/4/2018.

 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα επιλεγούν θα ασκηθούν

(με αμοιβή 260 ευρώ μεικτά μηνιαίως συμπεριλαμβανομένης

της ασφαλιστικής κάλυψης) σε διάφορους φορείς πρακτικής άσκησης

για 4 μήνες πλήρους απασχόλησης.

 

Για την επιλογή φοιτητών/φοιτητριών για κάλυψη των θέσεων,

η Γραμματεία θα δέχεται αιτήσεις από 6/3/2018 έως και 18/4/2018

(ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-14:00).

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στη Γραμματεία.

 

Κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι τα εξής:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

1

Εξάμηνο φοίτησης

5ο – 6ο : 30

7ο – 8ο : 40

≥ 9ο : 50

50%

2

Μέσος όρος βαθμολογίας

Μ.Ο. x 2

20%

3

Οικονομική κατάσταση

≤ 25.000 € : 20 

> 25.000 € : 10

20%

4

Κοινωνικά κριτήρια              

(άρ. 59, παρ. 11, N. 3966/2011)

10

10%

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

100%

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1) Αίτηση, 2) Αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο.,

3) Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, 4) Έγγραφα πιστοποίησης ένταξης

στο άρ. 59, παρ. 11, N. 3966/2011 (μόνο για την περίπτωση 4).

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

 

 

Καθηγητής Παύλος Κάβουρας