Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

16.04.2018

iMuSciCA: Eνα διαδραστικό περιβάλλον για τη δημιουργική μάθηση της Μουσικής μέσω των Μαθηματικών και της Φυσικής στα σχολεία 18/4/2018

ΔΙΑΛΕΞΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4/2018 στις 9.30

STUDIO 310

iMuSciCA: Eνα διαδραστικό περιβάλλον για τη δημιουργική μάθηση της Μουσικής μέσω των Μαθηματικών και της Φυσικής στα σχολεία

Ομιλητές:

Δρ. Β. Κατσούρος, Ερευνητής Α', ΙΕΛ, Ε.Κ. Αθηνά

Δρ. Α. Γκιόκας, Συνεργαζόμενος μεταδιδακτορικός ερευνητής, ΙΕΛ, Ε.Κ. Αθηνά

Δρ. Μ. Καλιακάτσος-Παπακώστας, Συνεργαζόμενος μεταδιδακτορικός ερευνητής, ΙΕΛ, Ε.Κ. Αθηνά

 

Το εκπαιδευτικό κίνημα STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) έχει σκοπό το να φέρει τις Τέχνες στην καρδιά της σχολικής εκπαίδευσης προκειμένου να καλλιεργήσει την δημιουργικότητα των μαθητών μαζί με τις ικανότητές τους στις φυσικές επιστήμες (STEM Fields: Science, Technology, Engineering, Mathematics). Το Ευρωπαϊκό έργο iMuSciCA (Interactive Music Science Collaborative Activities) προτείνει ένα διεπιστημονικό παιδαγωγικό πλαίσιο που συνδέει διαφορετικά επιστημονικά πεδία σε ένα πλαίσιο επιστημονικής διερεύνησης και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.

Το έργο iMuSciCA προσφέρει μια πληθώρα εργαλείων και υπηρεσιών λογισμικού χτισμένα πάνω σε τεχνολογίες αιχμής, που κυρίως σχετίζονται με τη μουσική και που είναι ενσωματωμένες σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα. Η πλατφόρμα αυτή παρέχει διαδραστικές μουσικές δραστηριότητες στοχευμένες σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των ικανοτήτων τους στις θετικές επιστήμες. Οι τεχνολογίες αιχμής περιλαμβάνουν διαδραστικά στυλό, την σχεδίαση και εκτύπωση τρισδιάστατων αντικειμένων, καθώς και πολυτροπικά περιβάλλοντα μουσικής διάδρασης. Η συνεισφορά του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) / Ε.Κ. Αθηνά στο έργο iMuSciCA περιλαμβάνει την ανάπτυξη μεθόδων διάδρασης με εικονικά (virtual) μουσικά όργανα με χρήση αισθητήρων κάμερας, την ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων μουσικής οπτικοποίησης σε πραγματικό χρόνο, την ανάπτυξη μεθόδων αλγοριθμικής σύνθεσης καθώς και την χρήση τεχνικών Ανάκτησης Μουσικής Πληροφορίας (Music Information Retrieval: MIR) στο πλαίσιο μιας πλατφόρμας εκπαίδευσης STEAM.