Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.09.2017

Ημερίδα: Ιστορίες, χώροι και κληρονομιές στην μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο Ελληνικό Κράτος

 

Journée d’études / Ημερίδα / Conference

Vendredi 15 septembre 2017
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017
Friday 15 September 2017

10.00 - 21.00 Journée d’études / Ημερίδα / Conference
21.00 - 22.00 Concert / Συναυλία / Concert

Histoires, espaces et patrimoines pendant la transition de l’Empire ottoman à l’État grec
Iστορίες, χώροι και κληρονομιές στην μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο Ελληνικό Κράτος
Histories, Spaces and Heritages at the transition from the Ottoman Empire to the Greek State

Salle des conférences de l’EFA / Αίθουσα διαλέξεων της EFA / FSA Conference hall

Programme / Πρόγραμμα
Programme du concert / Πρόγραμμα της συναυλίας

Για πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα παρακαλώ δείτε εδώ:
https://www.efa.gr/index.php/en/manifestations-scientifiques/nos-anciennes-manifestations-scientifiques/1185-15-09-2017-journee-d-etudes-histoires-espaces-et-patrimoines-pendant-la-transition-de-l-empire-ottoman-a-l-etat-grec

Για την ιστοσελίδα του προγράμματος "Ιστορίες, χώροι και κληρονομιές στην μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο Ελληνικό Κράτος" εδώ:
https://otheritages.efa.gr