Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.04.2017

Επιλογή φοιτητών Erasmus+

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο τελικός πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus+ για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ έχει εγκριθεί.

Οι επιλεχθέντες φοιτητές θα ενημερωθούν από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων για την περαιτέρω διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος. Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ:
www.interel.uoa.gr/erasmus/sm/diadikasia-pros-to-ekpa-gia-thn-epixorhghsh.html

Μετά την ανάρτηση των Τελικών Συγκεντρωτικών Πινάκων Επιλογής, οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι με τη βοήθεια του υπεύθυνου Erasmus σε κάθε Γραμματεία ενημερώνουν άμεσα τα Πανεπιστήμια Υποδοχής για τους επιλεχθέντες φοιτητές, τη διάρκεια σπουδών τους και το εξάμηνο φοίτησής τους.

Εκ της Γραμματείας

Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus+