Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

25.10.2017

ΕΠΕΙΓΟΝ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση

 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. 

Οι 20 φοιτητές/φοιτήτριες που θα επιλεγούν θα ασκηθούν (με αμοιβή 260 ευρώ μεικτά μηνιαίως συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης) σε διάφορους φορείς πρακτικής άσκησης για 4 μήνες πλήρους απασχόλησης από 1/1/2018.

Για την επιλογή φοιτητών/φοιτητριών για την κάλυψη των θέσεων, η Γραμματεία θα δέχεται αιτήσεις από 1/11/2017 έως και 15/11/2017 (ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-14:00). Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στη Γραμματεία.

Κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι τα εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

1

Εξάμηνο φοίτησης

5ο – 6ο : 30

7ο – 8ο : 40

≥ 9ο : 50

50%

2

Μέσος όρος βαθμολογίας

Μ.Ο. x 2

20%

3

Οικονομική κατάσταση

≤ 25.000€ : 20

> 25.000€ : 10

20%

4

Κοινωνικά κριτήρια (άρ.59, παρ.11, N.3966/2011)

10

10%

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

100%

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1) Αίτηση, 2) Αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο., 3) Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, 4) Έγγραφα πιστοποίησης ένταξης στο άρ. 59, παρ. 11, N. 3966/2011 (μόνο για την περίπτωση 4).

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

Καθηγητής Παύλος Κάβουρας