Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

02.10.2018

Έναρξη εργασιών σεμιναρίου Ι. Φούλια 2018-2019

Η πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Η μουσική δωματίου για έγχορδα του Felix Mendelssohn-Bartholdy» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018, ώρα 15:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας για το χειμερινό εξάμηνο. Συμμετοχές και θέματα εργασιών θα οριστικοποιηθούν σε αυτήν την συνάντηση, χωρίς καμμία δυνατότητα παράτασης ή εξ αποστάσεως δήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν λάβει υπ' όψιν τους τις πληροφορίες για το σεμινάριο που έχουν ήδη αναρτηθεί στο e-class (https://eclass.uoa.gr/courses/MUSIC353 – το σεμινάριο έχει καταχωρισθεί στα μαθήματα του 7ου εξαμήνου).