Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

20.02.2017

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2016 - 2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟ 9:00 ΕΩΣ 14:00.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΤμήμα Μουσικών Σπουδών Κατατακτήριες εξετάσεις 2016-2017

 

Οι κάτωθι υπογράφοντες,

Αχιλλέας Χαλδαιάκης (Καθηγητής, Πρόεδρος του Τ. Μ. Σ.)

Νικόλαος Μαλιάρας (Καθηγητής),

Μάρκος Τσέτσος (Καθηγητής),

Irmgard Καλαβρυτινού-Lerch  (Καθηγήτρια)

Γεώργιος Φιτσιώρης (Αναπληρωτής Καθηγητής),

Πύρρος Μπαμίχας (Αναπληρωτής Καθηγητής), και

Ιωάννης Φούλιας (Επίκουρος Καθηγητής)

αποτελούντες την επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών για τις κατατακτήριες εξετάσεις στις οποίες συμμετείχαν πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. συνήλθαμε σήμερα, 31/01/2017, προκειμένου να προβούμε στην έκδοση αποτελεσμάτων των εξετάσεων βάσει των τροποποιήσεων του Νόμου 3404/2005, όπως αυτές ορίζονται στο ΦΕΚ 3185/16-12-2013.        

Οι υποψήφιοι διαγωνίστηκαν την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 στα μαθήματα «Αρμονία», «Μουσική Καταγραφή» και «Ιστορία της Μουσικής». Η Επιτροπή Κατατάξεων διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τους νόμους διατυπώσεις και καταχώρησε τα ονοματεπώνυμα και την αναλυτική βαθμολογία των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά, όπως φαίνεται στον σχετικό Πίνακα που επισυνάπτεται στο τέλος αυτού του υπομνήματος.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εμφανίζονται στο ΦΕΚ 3185/2013, το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι., ή σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα με Πανελλαδικές εξετάσεις. Ο, δε, αριθμός των εισακτέων στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων για το Πανεπιστημιακό έτος 2016-2017 ανέρχεται σε εβδομήντα (70) φοιτητές, όπως ορίζει το ΦΕΚ 685-Β'/15-3-2016. Άρα, το Τ. Μ. Σ. έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί  οκτώ (8) φοιτητές από κατατακτήριες εξετάσεις. Σημειωτέον ότι ως άριστα θεωρείται το 20 και ότι κάθε υποψήφιος, προκειμένου να διεκδικήσει την ένταξή του στο Τ. Μ. Σ., θα πρέπει να συγκεντρώσει σε κάθε ένα από τα τρία μαθήματα βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 10 ─σε αντίθετη περίπτωση δεν σημειώνεται καν τελική βαθμολογία στη στήλη “Μέσος Όρος” του σχετικού Πίνακα.

Στις συγκεκριμένες εξετάσεις συμμετείχαν 12 υποψήφιοι: 7 από Α.Ε.Ι., 4 από Τ.Ε.Ι. και 1 από σχολή διετούς/υπερδιετούς φοίτησης. Δυστυχώς, όπως φαίνεται και στον τελικό Πίνακα, προβιβάσιμο βαθμό στις εξετάσεις συγκέντρωσαν μόνον πέντε (5)  από τους υποψηφίους (3 από Α.Ε.Ι., 1 από Τ.Ε.Ι. και ο 1 από τη σχολή διετούς/υπερδιετούς φοίτησης), και πιο συγκεκριμένα οι Μαρκοδημητράκη Ιωάννα (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ), Χατζηδημητρίου Κων/νος (Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης, ΚΘΒΕ), Ζάγκος Στέφανος (Τμήμα Μαθηματικών, Παν. Πατρών), Παπαδάκης Μιχαήλ (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΑΠΕΙ) και Φιλέα Ηλιάνα (Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθηνών)

Ή, κατ’ αλφαβητική σειρά, οι:

  • Ζάγκος Στέφανος, συγκέντρωσε μέσο όρο 14,5
  • Μαρκοδημητράκη Ιωάννα, συγκέντρωσε μέσο όρο 15,3
  • Παπαδάκης Μιχαήλ, συγκέντρωσε μέσο όρο 12,8
  • Φιλέα Ηλιάνα, συγκέντρωσε μέσο όρο 12,2
  • Χατζηδημητρίου Κων/νος, συγκέντρωσε μέσο όρο 15,2

Ακολούθως, αναγιγνώσκεται από τον πρόεδρο της επιτροπής το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Τα γραπτά παραδόθηκαν προς φύλαξη.

 

Η Επιτροπή Κατατάξεων

Αχιλλέας Χαλδαιάκης, Αν. Καθηγητής, Πρόεδρος του Τ. Μ. Σ.

Νικόλαος Μαλιάρας, Καθηγητής

Μάρκος Τσέτσος, Καθηγητής

Irmgard Καλαβρυτινού-Lerch, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γεώργιος Φιτσιώρης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Πύρρος Μπαμίχας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιωάννης Φούλιας, Επίκουρος Καθηγητής

Αθήνα, 31/01/2017