Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

25.07.2018

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου στα μαθήματα του κ. Αλεξιάδη

 

Τρίτη  18  Σεπτεμβρίου  2018

 

Οι φοιτητές/ τριες  του Τµήµατος  Θεατρικών Σπουδών

και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών  θα εξετασθούν στην

 

Εισαγωγή στα είδη του Μουσικού Θεάτρου, ώρες 11.30 -13.30

-----

Φοιτητές (και επί πτυχίω φοιτητές)  των  δύο  Τμημάτων

θα εξεταστούν στο μάθημα

Όπερα  και Μουσικό Θέατρο  στον  20ό αιώνα

(Οι φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, με την γνωστή ρύθμιση)

αμέσως μετά, δηλ. ώρες 13.30  --  15.30

------

Προφορικά,  στο γραφείο του  κ. Αλεξιάδη (πτέρυγα 916)