Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.11.2016

Δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2016 – 2017

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων του Χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017, θα υποβληθούν μέσω web, από την ιστοσελίδα   http://my-studies.uoa.gr

Προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της Γραμματείας, να αποκτήσουν το σχετικό λογαριασμό (username και password), από τη διεύθυνση http://webadm.uoa.gr και ακολουθώντας τους συνδέσμους “Αίτηση Νέου Χρήστη” και “Προπτυχιακοί φοιτητές”.

                   

Δηλώσεις για το Χειμερινό  Εξάμηνο 2016-2017

Από 21-11-2016  έως και 19-12-2016

                        (Συμπεριλαμβανομένου  Σαββάτου  και  Κυριακής).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα δοθεί  παράταση.

Διευκρινήσεις

 • Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν μέσω web όλα τα μαθήματα του  χειμερινού  εξαμήνου τα οποία θέλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν.
 • Όσοι φοιτητές δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές των εργαστηρίων του Τμήματός μας, όπως και της βιβλιοθήκης.
 • Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος  4-11-2011 αυτόματη δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία.
 •  Mε βάση το Νόμο η σταθερά ν είναι ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων που πρέπει να δηλώσει ένας φοιτητής-τρια για να κατοχυρώσει εξάμηνο και ορίζεται από τη Γ.Σ. κάθε Τμήματος .

Για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών ο αριθμός ν είναι το 4 .

Οι φοιτητές σε κάθε εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν το ελάχιστο, (ν=4) και το μέγιστο επτά (ν+3=7) μαθήματα.

Οι επί πτυχίω φοιτητές θα  μπορούν σε αυτό το εξάμηνο να δηλώσουν το σύνολο των μαθημάτων (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου).

Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων.

 • Με τη λήξη της προθεσμίας, η Γραμματεία θα λάβει υπόψη της μόνο την τελευταία δήλωση που έχει υποβληθεί, και δεν θα είναι δυνατή η τροποποίησή της.
 • 1ο  εξάμηνο 7 μαθήματα
 • 3ο  εξάμηνο 7 μαθήματα
 • 5ο  εξάμηνο   7 μαθήματα
 • 7ο  εξάμηνο   7 μαθήματα
 • 9ο  εξάμηνο  7 μαθήματα
 • Επί Πτυχίω  όλα τα μαθήματα

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο φοιτητής θελήσει να ενημερωθεί για τα μαθήματα που έχει δηλώσει, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός γιατί υπάρχει ο κίνδυνος  διαγραφής τους. Για το λόγο αυτό κάθε φορά που θα θέλει να ενημερώνεται, θα πρέπει να δηλώνει εκ νέου ΟΛΑ τα μαθήματα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους φοιτητές που δηλώνουν μαθήματα κατεύθυνσης σε περίπτωση που επιθυμούν να δηλώσουν μάθημα που προσφέρεται σε πέρα από μία κατεύθυνση είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν από την κατεύθυνση που επιθυμούν (π.χ. μάθημα που προσφέρεται και στην πρώτη και στην τρίτη κατεύθυνση εάν ο φοιτητής ανήκει στην τρίτη κατεύθυνση και το θέλει ως δικής του θα το δηλώσει στο εξάμηνο που προσφέρεται στην 3η κατεύθυνση, εάν επιθυμεί να το δηλώσει ως Ελεύθερη Επιλογή θα το δηλώσει στην 1η κατεύθυνση)

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Οι φοιτητές θα πρέπει ταυτόχρονα με την δήλωση κάθε  μαθήματος να δηλώσουν και ένα από τα δύο προτεινόμενα συγγράμματα (Σ1 ή Σ2) τα οποία αντιστοιχούν στο μάθημα που επέλεξαν.

 

***ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σχετικά για τους φοιτητές προγράμματος 1990-2009  (παλαιού) σας γνωρίζουμε ότι:

 

Για να λειτουργήσει σωστά η αλληλουχία μεταξύ των πρακτικών μαθημάτων του Τμ. Μουσικών Σπουδών, οι φοιτητές πρέπει να τηρήσουν την ακόλουθη σειρά στην επιλογή τους:

 • Οι φοιτητές του Α-Β εξαμήνου επιλέγουν το μάθημα Αρμονία ΜΟ71 και μόνο αυτό.
 • Οι φοιτητές του Γ-Δ εξαμήνου επιλέγουν τα μαθήματα: Αρμονία ΜΟ71, Αντίστιξη ΜΟ72, Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία ΜΟ22
 • Οι φοιτητές του Ε-ΣΤ εξαμήνου επιλέγουν τα μαθήματα: Αρμονία ΜΟ71, Αντίστιξη ΜΟ72, Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία ΜΟ22, Μορφολογία Δυτικής Μουσικής: Κανόνας και Φούγκα ΜΟ70
 • Οι φοιτητές του Ζ-Η εξαμήνου επιλέγουν τα μαθήματα: Αρμονία ΜΟ71, Αντίστιξη ΜΟ72, Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία ΜΟ22, Μορφολογία Δυτικής Μουσικής: Κανόνας και Φούγκα ΜΟ70, Μουσική Καταγραφή (Dictee), ΜΟ57. 
 • Οι φοιτητές του Θ-Ι εξαμήνου επιλέγουν τα μαθήματα: Αρμονία ΜΟ71, Αντίστιξη ΜΟ72, Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία ΜΟ22, Μορφολογία Δυτικής Μουσικής: Κανόνας και Φούγκα ΜΟ70, Μουσική Καταγραφή (Dictee), ΜΟ57,  Χορωδία και Διεύθυνση με γνώσεις ρεπερτορίου ΜΟ58

 

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι:

 1. Για να δηλώσει ο φοιτητής το μάθημα Μουσική Καταγραφή πρέπει ν’ ακολουθήσει την εξής σειρά:

1

ΜΟ71

ΑΡΜΟΝΙΑ

2

ΜΟ72

ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ

3

ΜΟ22

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

4

ΜΟ57

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

 

 1. Για να δηλώσει το μάθημα Μορφολογία Δυτικής Μουσικής Κανόνας – Φούγκα, χρειάζεται να έχει δηλώσει τα εξής: Αρμονία και Αντίστιξη

1

ΜΟ71

ΑΡΜΟΝΙΑ

2

ΜΟ72

ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ

3

ΜΟ70

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι: ΚΑΝΟΝΑΣ -ΦΟΥΓΚΑ

 

 1. Για να δηλώσει το μάθημα Χορωδία και Διεύθυνση με γνώσεις ρεπερτορίου, χρειάζεται να έχει δηλώσει τα εξής: Αρμονία, Αντίστιξη και Κανόνα - Φούγκα

1

ΜΟ71

ΑΡΜΟΝΙΑ

2

ΜΟ72

ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ

3

ΜΟ70

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι: ΚΑΝΟΝΑΣ -ΦΟΥΓΚΑ

4

ΜΟ58

ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ

 Σχετικά με τα Σεμινάρια οι φοιτητές/φοιτήτριες του παλαιού προγράμματος πρέπει να δηλώσουν συνολικά τρία σεμινάρια, επιλέγοντας το πολύ ένα (1) σεμινάριο σε κάθε εξάμηνο.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος

θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα:

 210 7277302   και   210 7277772