Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

15.10.2019

Απαλλαγή Διδάκτρων

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της έγκρισης της επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών «Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα» για το ακαδ. έτος 2019-2020 από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, κατά τη 2η συνεδρίασή της 10 Οκτωβρίου 2019, το ΠΜΣ «Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα»» θα χορηγήσει υποτροφίες πλήρους απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, βάσει οικονομικών κριτηρίων, στους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α/4-8-2017).


Αρχεία:
Apallagi___apo___Di__daktra.pdf518 K