Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.11.2018

Ανάλυση του γλωσσικού ρυθμού με μεθόδους από το πεδίο της μουσικής τεχνολογίας και ανάλυσης (Αθανάσιος Λυκάρτσης, 19/12/2018, 11:00)

Η ομιλία εστιάζει πάνω στα αποτελέσματα σχετικά με τη ανάλυση του γλωσσικού ρυθμού, προσαρμόζοντας και εφαρμόζοντας μεθόδους ρυθμικής ανάλυσης από το πεδίο της μουσικής τεχνολογίας και ανάλυσης (Music Information Retrieval/MIR), προκειμένου η εξαγόμενη πληροφορία να χρησιμοποιηθεί για προβλήματα μηχανικής μάθησης όπως η ταυτοποίηση ή η αναγνώριση γλώσσας (Language Recognition/Identification - LID) ή ομιλητή (Speaker Recognition/ Identification - SID). Διάφορες μέθοδοι για την εξαγωγή ρυθμικών χαρακτηριστικών εφαρμόστηκαν για προβλήματα της MIR (π. χ. αναγνώριση μουσικού στυλ) με σχετική επιτυχία. Σε προυπάρχουσα έρευνα μπορούσε να δειχθεί ότι μια καινούρια μορφή εξαγωγής χαρακτηριστικών από ήχο με βάση τις περιοδικότητες χαρακτηριστικών της φωνής, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και να δώσει καλά αποτελέσματα: Η ταυτοποίηση γλώσσας, τουλάχιστον για ινδοευρωπαικές γλώσσες και καλή ποιότητα σήματος μπορούσε να πραγματοποιηθεί λίγο καλύτερα από ότι με υπάρχουσες μεθόδους για ενα μικρό σύνολο δεδομένων. Επίσης, πειράματα με προσημειωμένα δεδομένα (όσο αφορά στις θέσεις των φωνηέντων και των συμφώνων) έδειξαν ότι οι αλγόριθμοι μπορούν να αναγνωρίσουν αυτές τις θέσεις μέσω άλλων χαρακτηριστικών, αλλά τόσο εκεί αλλά και στα γενικότερα δεδομένα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των αποτελεσμάτων, αλλά αυτό απαιτεί είτε περισσότερα δεδομένα, είτε άλλες μεθόδους εξαγωγής πληροφορίας. Μελλοντικές δυνατότητες έρευνας μπορούν να βρεθούν είτε στην χρήση μεθόδων ̈βαθιάς μάθησης ̈ (deep learn- ing), είτε στη διεξαγωγή πειραμάτων που θα δώσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα ως προς το ποια χαρακτηριστικά του ήχου είναι σημαντικά για το γλωσσικό ρυθμό από την σκοπιά της ψυχολογίας της αντίληψης.

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 11.30—13.30

Αίθουσα 740 Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών Πανεπιστημιούπολη