Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.12.2018

Ανακοίνωση "Μουσική Ανάλυση ΙΙ: Προσεγγίσεις στο μουσικό έργο"

 

ANAKOIΝΩΣΗ

Το μάθημα «Μουσική Ανάλυση ΙΙ: Προσεγγίσεις στο μουσικό έργο» δεν έχει, δυστυχώς, διδαχθεί επαρκώς ως τώρα στο τρέχον εξάμηνο, λόγω των γνωστών, εκτάκτως προκυψασών, δυσλειτουργιών. Το σύνολο της προβλεπόμενης διδακτέας ύλης του κρίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί στον χρόνο που απομένει.

Ως εκ τούτου, η περαιτέρω διδασκαλία του αναστέλλεται και το μάθημα δεν θα εξεταστεί στην εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου.

Το Τμήμα θα διερευνήσει το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε επόμενο εξάμηνο και θα ενημερώσει με νεότερη ανακοίνωση.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ