Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.02.2018

Ανακοίνωση για 5 επιπλέον επιτυχοντες κατατακτηρίων Φεβ. 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.5α του Ν.4485 «υποψήφιοι, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσης τους σε επιμέρους μαθήματα, εγγράφονται ως επιτυχόντες εισακτέοι στο α’ εξάμηνο σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» οι κάτωθι:

Αγγελάκη Αθανασία

Αφουξενίδης Στέφανος

Βουρλής Κων/νος

Μπόμπορα Αφροδίτη

Τσίτσικας Παναγιώτης

 

                                                            Από την Γραμματεία