Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

17.01.2019

Ανακοίνωση Αξιολόγησης Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση 17/1/2019

 

Ανακοινώνεται ο πίνακας κατάταξης με βάση το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Ο πίνακας κατάταξης των φοιτητών με βάση το εν λόγω πρακτικό είναι ο ακόλουθος:

Σειρά κατάταξης

Ονοματεπώνυμο

Βαθμολογία

1

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

95,5

2

ΜΑΤΡΟΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

94,3

3

ΤΣΟΥΡΛΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

87,2

4

ΤΣΙΓΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

86,6

5

ΝΕΦΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

85,7

6

ΚΑΤΣΙΛΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ

85,2

7

ΓΚΟΡΙΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

81,8

8

ΚΕΤΣΑΤΗ ΒΑΪΑ

76,3

9

ΦΑΡΑΝΤΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

76,3

10

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

75,3

11

ΚΟΡΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

74,2

12

ΜΑΛΛΑ ΦΛΩΡΑ-ΧΡΥΣΗ

65,4

 

Κατά του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων φοιτητών επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Καθηγητής Παύλος Κάβουρας