Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.10.2017

Ανακοινώσεις μαθημάτων και σεμιναρίου κ. Μπαλαγιώργου 2017

Ανακοινώνεται ότι η έναρξη των παραδόσεων του μαθήματος Λατρεία και μουσική στο Βυζάντιο και του σεμιναρίου Προσωπογραφίες μελουργών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017, του δε μαθήματος Ιστορία Ι την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017.