Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

17.07.2019

Ανακοινώσεις κας Λαλιώτη για Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2019

 

Η προφορική εξέταση του μαθήματος «Μουσικές ταυτότητες και διαδικτυακή εθνογραφία» της Κας Λαλιώτη, θα γίνει την Τετάρτη 04/09/2019, ώρα 10.00 στο γραφείο 531.

Η προφορική εξέταση του μαθήματος «Εθνογραφικές προσεγγίσεις των επιτελεστικών τεχνών» της Κας Λαλιώτη, θα γίνει την Τετάρτη 04/09/2019, ώρα 11.00 στο γραφείο 531.

Η διδάσκουσα

Βασιλική Λαλιώτη