Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.10.2017

αίτηση για έλεγχο ορκωμοσίας μετά τη περάτωση σπουδών 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών  που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους την  Εξεταστική Περίοδο Σεπτεμβρίου, ακαδημαϊκού έτους  2016-2017 να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος από 24-10-2017 έως και 31-10-2017 προκειμένου να κάνουν αίτηση για έλεγχο ορκωμοσίας (περάτωση σπουδών).

Αθήνα,   23 Οκτωβρίου  2017
                        
                            Από τη Γραμματεία