Αρχική σελίδα » Έρευνα » Πρακτικά Συνεδρίων

Δημοσιεύσεις

Γιώργος Βλαστός (επιμ.), Olivier Messiaen (1908-1992) (Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα, 19-20 Δεκεμβρίου 2008), Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2012. ISBN 978-960-466-106-0 [κατεβάστε το αρχείο]

Γιώργος Σακαλλιέρος – Ιωάννης Φούλιας (επιμ.), Τρεις εποχές – Τέσσερις επέτειοι: Pergolesi, Chopin, Schumann, Barber (Πρακτικά συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 26 & 27 Νοεμβρίου 2010), Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2011. ISBN 978-960-466-103-9 [κατεβάστε το αρχείο]

Συμβολή στη Μνήμη Γεωργίου Στ. Αμαργιανάκη (1936-2003). Μελέτες και κείμενα συναδέλφων και μαθητών του, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2013. [κατεβάστε το αρχείο]

Iωάννης Φούλιας - Θεόδωρος Κίτσος (επιμ.), Αρχαίοι μύθοι και μουσική δημιουργία (Πρακτικά διατμηματικού συμποσίου, Θεσσαλονίκη, 21 και 22 Οκτωβρίου 2012), Τμήμα Μουσικών Σποθδών Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2014. ΙSΒΝ 978-960-466-131-2 [κατεβάστε το αρχείο]

Nikos Maliaras (ed.), The National Element in Music (Conference proceedings, Athens, 18-20 January 2013), University of Athens / Faculty of Music Studies, Athens 2014, ISBN 978-960-93-5959-7[κατεβάστε το αρχείο]

 A. Γεωργάκη, Α. Αντωνόπουλος, Μ. Μπαβέλη (Επιμ), Αφιέρωμα στον Ανέστη Λογοθέτη: Ηχητικές εικόνες / εικαστικοί ήχοι,  Αθήνα, 8-9 Ιουνίου 2012 [κατεβάστε το αρχείο]

A. Georgaki, G, Kouroupetroglou (Eds.) Joint ICMC |SMC| 2014 (Conference proceedings, Athens, 14-20 September 2014) [κατεβάστε το αρχείο]

Μάρκος Τσέτσος, Γιώργος Φιτσιώρης και Ιωάννης Φούλιας (επιμ.), Αφιερωματικός τόμος εις μνήμην Ολυμπίας Ψυχοπαίδη-Φράγκου (1944-2017), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αθήνα 2018. ISBN 978-618-83987-0-2 [κατεβάστε το αρχείο]