Αρχική σελίδα » Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γραμματέας: Μηναϊς Γιαννοπούλου minag[at]music.uoa[dot]gr

Προσωπικό: 
Ευγενία Αποσκίτη eaposkit[at]music.uoa[dot]gr
Σταύρος Γιακμόγλου sgiakm[at]music.uoa[dot]gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ.: 2107277302-2107277359
FAX: 2107277575
Μεταπτυχιακά Θέματα
: Νίκος Φλεριανός, 210.7277894
Email: secr[at]music.uoa[dot]gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Γραμματεία: 3ος όροφος αριθμ. γραφείου  321
Πανεπιστημιούπολη –Ζωγράφου Τ.Κ. 15784-Αθήνα

Ώρες υποδοχής: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-14:00

 

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για διοικητικά και φοιτητικά, διοικητικής υφής, θέματα. Στα φοιτητικά θέματα περιλαμβάνονται ειδικότερα:

1. Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών, μέσα στην ορισμένη προθεσμία.

2. Η σύνταξη καταστάσεων φοιτητών, σύμφωνα με τη δήλωση επιλογής από μέρους τους των μαθημάτων, που αυτοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

3. Η τήρηση αρχείου των φοιτητών, στο οποίο περιλαμβάνεται η βαθμολογία, απαραιτήτως, η αντιστοίχηση μαθημάτων για τους εκ μετεγγραφής φοιτητές, και άλλα στοιχεία σχετικά με τις υποτροφίες και την χορήγηση πτυχίων.

4. Η έκδοση πιστοποιητικών φοιτητικής κατάστασης και αναλυτικής βαθμλογίας, κατά περίπτωση.

5. Η αποδοχή αιτήσεων φοιτητών για μετεγγραφή απ’ το εσωτερικό ή εξωτερικό, για μετεγγραφή ως τέκνων πολύτεκνης οικογένειας και η αποδοχή αιτήσεων πτυχιούχων ΑΕΙ για κατατακτήριες εξετάσεις. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αυτών των περιπτώσεων είναι το διάστημα 1-15 Νοεμβρίου.